PREDSTAVITEV

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., katerega ustanovitelj je Društvo OZARA Slovenija,  je bilo ustanovljeno 28.10.1999, status invalidskega podjetja pa je pridobilo v letu 2001.

V podjetju je trenutno zaposlenih 62 oseb, na trgu pa ponujamo različne proizvodne in storitvene dejavnosti.

Programi, ki jih podjetje izvaja so namenjeni brezposelnim, invalidnim, težje zaposljivim osebam z ovirami in posebnimi potrebami, ki izhajajo iz bolezni, okvare ali funkcijske omejitve. Te osebe se po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ne morejo zaposliti pod običajnimi delovnimi pogoji, zato za delo potrebujejo prilagojeno delovno mesto, okolje in strokovno vodenje.

PROIZVODNE DEJAVNOSTI

 • mizarska dejavnost
 • šiviljska dejavnost
 • dodelavni posli
 • suhomontažna dela

STORITVENE DEJAVNOSTI

 • čiščenje
 • urejanje zelenih površin
 • vzdrževalna dela
 • slikopleskarstvo
 • fasaderstvo
 • montažna dela

Na področju omenjenih storitev imamo dolgoletne izkušnje in ustrezno podkovan kader, kar nam zagotavlja strokovno in kvalitetno izvedena dela. Naše storitve na trgu so kvalitetne in cenovno zelo konkurenčne. 

Storitve izvajamo z lastnim kadrom, od katerih je večina zaposlena pri nas že več let, redno se udeležujemo izobraževalnih seminarjev in sledimo novostim na področju vseh storitev, ki jih nudimo, storitve izvajamo s kvalitetnim delovnimi sredstvi in sodobno tehnologijo, z našimi storitvami pokrivamo področje celotne Slovenije in nenazadnje, zagotavljamo kvalitetno opravljene storitve tudi najzahtevnejšim strankam.

Glede na to, da Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov prinaša številne novosti na področju zaposlitvene rehabilitacije, oblik zaščitnega in podpornega zaposlovanja ter spodbud za zaposlovanje invalidov, smo v okviru storitvenega in invalidskega podjetja OZARA d.o.o. prepoznali možnosti in priložnosti konkretnega povezovanja  formalnih zakonskih podlag s prakso.

Tako smo tudi:

 • pooblaščen koncesionar za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije,
 • izbran izvajalec programa socialne vključenosti,
 • izvajalec mednarodnih projektov, sofinanciranih iz sredstev Evropskih skladov,
 • ustanovitelj zaposlitvenega centra ter nenazadnje,
 • pravna oseba posebnega statusa, s katero je možno sklepati pogodbe o poslovnem sodelovanju iz naslova nadomestnega izpolnjevanja kvote za zaposlovanje invalidov.