KDO SMO

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., katerega ustanovitelj je Društvo OZARA Slovenija,  je bilo ustanovljeno 28.10.1999, status invalidskega podjetja pa je pridobilo v letu 2001.

Kot podjetje na trgu ponujamo različne proizvodne in storitvene dejavnosti. Vabimo vas, da nas spoznate. 

Odgovornost

Čeprav država sistematično ureja položaj invalidnih oseb, so invalidi najtežje zaposljiva kategorija ljudi. Večina jih živi na socialnem robu, njihov položaj pa je bistveno slabši od povprečja. Zakonodaja upošteva sodobne smernice, ki naj bi z večjo podporo države omogočila tudi delovnim in drugim invalidom večjo konkurenčnost na trgu delovne sile, delodajalce pa spodbudila k zaposlovanju. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je bil sicer sprejet že leta 2004, v nadaljnjih letih pa dopolnjen in spremenjen, je uveljavil vrsto novih ukrepov, katerih cilj je izboljšati oziroma izenačiti možnosti invalidov na trgu dela.
Zakon sledi vsebinskim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije in nacionalnim opredelitvam na gospodarskem in socialnem področju – povečevanje vključevanja v zaposlitev in izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh državljanov.
  • mizarska dejavnost
  • šiviljska dejavnost
  • dodelavni posli
  • suhomontažna dela
  • čiščenje
  • urejanje zelenih površin
  • vzdrževalna dela
  • slikopleskarstvo
  • fasaderstvo
  • montažna dela

Poslovno sodelovanje

V želji po poslovnem sodelovanju, Vas vljudno vabimo, da nas za podrobnejše informacije ali izdelavo konkretne ponudbe kontaktirate, kjer smo Vam z veseljem na razpolago vsak delovni dan med 07.00 in 15.00 uro.